• TELEPHONE 9841543430
  • EMAIL ADDRESS ecrnepal@gmail.com
  • ADDRESS Pulchowk, Lalitpur

कम्पनी दर्ता पश्चात गर्नुपर्ने कार्यहरु

Jan 7, 2023

१. सम्बन्धित स्थानीय निकायमा दर्ता गराउनु पर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए पश्चात उक्त कम्पनीले...

कम्पनी भनेको के हो ?

Dec 29, 2022

कम्पनी : उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले कम्पनी ऐन, २०६३ अनुरुप प्रा.लि. तथा...
Easy Company Registration Nepal

Fast, Reliable & Affordable.

Register Now

नयाँ कम्पनी दर्ता गरि आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? तलको फारम भर्नुहोस ।

Fill up online Form

Contact Us

+977 9841543430
+977 9823819922

 Pulchowk, Lalitpur

Connect with Us

Visit our Facebook Page