• TELEPHONE 9841543430
  • EMAIL ADDRESS ecrnepal@gmail.com
  • ADDRESS Pulchowk, Lalitpur

Pricing

Rate Effective From : 2079-Magh-01

SNDescriptionService ChargeRemarks
1प्रा. लि. कम्पनी दर्ता10,000
2पब्लिक कम्पनी दर्ता 20,000
3गैर-नाफामुलक कम्पनी दर्ता 20,000
4समाज कल्याण परिषद दर्ता 5000
5ब्रान्ड / ट्रेडमार्क दर्ता 15,000
6कम्पनीको सुरुको अवस्थाको जानकारी 2500, 3000एकल, बहुल
7कम्पनीको वार्षिक विवरण 5000
8शेयर लगत 5000
9नाम परिवर्तन15000पत्रिकाको छुट्टै
10ठेगाना परिवर्तन7000
11पुंजी वृद्धि7000
12उधेश्य संसोधन 7000
13शेयर खरिद विक्री (एकल – एकल) वा (बहुल – बहुल)15,000
14शेयर खरिद विक्री (एकल बाट बहुल)20,000
15शेयर खरिद विक्री (बहुल बाट एकल)15,000
16अध्यावधिक (1 देखि 5 वर्ष पुरानो कम्पनीको लागि)5000
17अध्यावधिक (5 देखि 10 वर्ष पुरानो कम्पनीको लागि)8000
18अध्यावधिक (10 देखि 15 वर्ष पुरानो कम्पनीको लागि)12,000
19भ्याट दाखिला (शुन्य कारोबार )300
20भ्याट दाखिला (मासिक १० वटा सम्म बिल)1000
21भ्याट दाखिला (मासिक २० वटा सम्म बिल)1500
22Accounting Package (Bills, VAT, TDS, Tax, office visit)5000 Per Month
23Financial Statements – Zero6000
24Financial Statements – upto 10 Lakhs10,000
25Tax Filing3000

Easy Company Registration Nepal

Fast, Reliable & Affordable.

Register Now

नयाँ कम्पनी दर्ता गरि आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? तलको फारम भर्नुहोस ।

Fill up online Form

Contact Us

+977 9841543430
+977 9823819922

 Pulchowk, Lalitpur

Connect with Us

Visit our Facebook Page